Keurmerk Sociale Onderneming

Het doel van het Keurmerk Sociale Onderneming is om bedrijven ertoe te brengen hun plaats in de maatschappij op een verantwoorde manier invulling te geven, door hun MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) activiteiten als beleid te incorporeren binnen hun bedrijf om zodoende van MBO een duurzame aangelegenheid te maken binnen de bedrijfscultuur. Als drager van het Keurmerk Sociale Onderneming geeft het bedrijf aan MBO  serieus te nemen en de plek in de samenleving als mede-verantwoordelijke voor de samenleving invulling te geven. Door deze aanpak beoogt het Keurmerk Sociale Onderneming een andere mindset te creëren bij zowel de personeelsleden van de bedrijven, het imago van het bedrijf zelf en de kijk van 'burgers' op het bedrijfsleven.
Keurmerkeigenaar: www.keurmerksocialeonderneming.nl
Folder Downloaden (pdf)
Toezicht en beheer: Via raad van toezicht van Keurmerkregister
Klachtencomissie: via eigen keurmerk
Status: Definitief per november 2014
Controle door: Inspecteurs Keurmerk Sociale Onderneming
Registeer voor dit keurmerk