Klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft dient u deze eerst te toetsen aan het betreffende keurmerk en aan het klachtenprotocol van het Keurmerkregister.
Handeld de keurmerkeigenaar of kleurmerkhouder de klacht niet naar tevredenheid af en kunt u niet terecht bij een klachtencommissie van het betreffende keurmerk dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie van Keurmerkregister.

Het keurmerkregister opereert onafhankelijk van Keurmerk Nederland. Uw klacht wordt behandeld door de Klachtencommissie van het Keurmerkregister.

Voorbeelden

Voorbeelden van gegronde klachten kunnen zijn:

  • Misbruik van een keurmerklogo;
  • Ongefundeerde informatie verstrekt / beloften gedaan met een keurmerk;
  • Het onvoldoende duidelijk zijn wat een keurmerk beoogt;
  • Onvoldoende interne / externe controle op de naleving van een keurmerk.

U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier.

Ook kunt u contact opnemen met de klachtencommissie via:
Keurmerkregister
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 22164
1302 CD  Almere
E: klachtencommissie@keurmerkregister.com