Meer (Keur)merken?

Heeft uw branche behoefte aan een Keurmerk?

Uw Keurmerk registreren bij de RvT?

Het Keurmerkregister biedt een overzicht van erkende en geregistreerde Keurmerken.
De geregistreerde Keurmerken zijn getoetst door de Raad van Toezicht (RvT). Iedere partij kan zijn / haar Keurmerk indienen voor registratie in het Keurmerkregister.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Keurmerkregister
Papland 19-i
4206 CK  Gorinchem
T: 0183-745073
E: info@keurmerkregister.com

Raad van Toezicht: raadvantoezicht@keurmerkregister.com
Klachtencommissie: klachtencommissie@keurmerkregister.com