Keurmerk Coach bij kanker

Logo met titel

Keurmerk Coach bij kanker

Stichting Keurmerk Coach bij Kanker (KCBK) is het keurmerk voor professionele coaches bij kanker in Nederland.

KCBK werkt continu en actief aan de professionalisering van het specialisme coaching bij kanker. KCBK certificeert en faciliteert aangesloten coaches, zodat zij het gewaardeerde KCBK-keurmerk mogen voeren.

Het beroep ‘coach’ is geen beschermd beroep. Er zijn veel coaches actief in de markt waardoor het van belang is dat je je weet te onderscheiden. Hoe weten mensen dat zij bij jou aankloppen bij een goede coach? En dat jij van coaching bij kanker een specialisme hebt gemaakt?

KCBK is het aanspreekpunt voor en over coaching bij kanker in Nederland. Ze staan voor professionalisering van het vak coach bij kanker en voor het opbouwen en delen van goede kennis over coaching bij kanker.

  • Download   keurmerkeisen
  • Toezicht en beheer  via Stichting Keurmerk Toezicht
  • Klachtencommissie  via interne klachtencommissie
  • Controle door  interne inspecteurs