Keurmerk Nederland 1

Over het keurmerkregister

Het Keurmerkregister biedt een overzicht van erkende geregistreerde Keurmerken.
De geregistreerde Keurmerken zijn getoetst door de Raad van Toezicht (RvT). Iedere partij kan zijn / haar Keurmerk indienen voor registratie in het Keurmerkregister.

Keurmerk Register
Papland 19-i
T: 0183-745070
E: info@keurmerkregister.com

Raad van Toezicht: raadvantoezicht@keurmerkregister.com
Klachtencommissie: klachtencommissie@keurmerkregister.com

Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Als u een nieuw Keurmerk wilt ontwikkelen kunt u hiervoor advies inwinnen bij Keurmerk Nederland. Als onafhankelijk overkoepelende partij kan Keurmerk Nederland u ondersteunen bij de opzet van een juist, rechtvaardig, aantoonbaar een toetsbaar kwaliteitsstandaard waarop uw Keurmerk gebaseerd wordt. De specialisten van Keurmerk Nederland zijn thuis in verscheidene branches, geldende richtlijnen en normen om uw kwaliteitscertificering van dienst te zijn.

Samen merkbaar beter!

Zie www.keurmerknederland.com voor meer informatie wat Keurmerk Nederland voor u kan betekenen.

Als u zich wilt aansluiten bij een geregistreerd Keurmerk op www.keurmerkregister.com dient u het registratieformulier hier in te vullen.

Vooraf dient u voor uzelf vast te stellen dat u aan de Keurmerkeisen voldoet. Dit is van belang om de Keurmerkinspectie bij u op locatie (of digitaal i.v.m. Covid-19) succesvol te doorlopen.

Stappenplan om een Keurmerk te behalen:

  • Vul het registratieformulier in;
  • Voldoe aan de betreffende Keurmerkeisen. Hierbij kunt u gebruik maken van een geselecteerde adviseur zoals geregistreerd door Keurmerk Nederland;
  • Stuur het aan u gemailde contract getekend retour ten behoeve van de keurmerktoetsing en -registratie;
  • Betaal de factuur, waarna de keurmerkinspectie in overleg ingepland wordt;
  • Vraag eventueel een pre-audit aan via www.keurmerknederland.com
  • Ontvang de inspecteur, los eventueel geconstateerde onvolkomenheden vanuit de inspectie op;
  • De Raad van Toezicht van Keurmerkregister beoordeeld de inspectieresultaten;
  • Registratie van uw organisatie vindt daarna plaats in het keurmerkregister.

Klik hier om het registratieformulier in te vullen en u bij een keurmerk aan te sluiten.

Het Keurmerkregister staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van het Keurmerkregister. De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. W.J. Noordzij.

Wanneer u een klacht heeft over een keurmerkhouder of keurmerkeigenaar en u komt hier samen niet uit kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het Keurmerkregister. De voorzitter van de Klachtencommissie is dhr. B. Oortwijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.